پرده سایه بان گلخانه

پرده سایه بان و ذخیره انرژی
تجهیزات مربوط به سیستم سایه اندازی شامل :
پرده سایه بان و محافظ انرژی
• موتور و گیربکس جمع کننده سایه بان
• ریل و چرخ دنده مکانیزم سابه بان
• سیمهای پلی اتیلن نگه دارنده پرده سایه بان و نایلون
پرده سایه بان یا شید عمدتا” برای جلوگیری از نفوذ بیش از اندازه نور خورشید که باعث سوزاندن برگ گیاهان میشود بکار میرود . اما نوعی از آن که شید آلومینیومی دو منظوره نام دارد ، علاوه بر سایه اندازی در روزهای گرم تابستان ، در شبهای زمستان به کمک سیستم گرمایشی آمده و از نفوذ گرما به فضای بالای گلخانه جلوگیری میکند تاگرما در سطح بسترها باقی بماند .
سیستم بازو بسته کردن پرده سایه بان ، یک مکانیزم رفت و برگشتی است که توسط یک موتور ۳ فاز و گیربکس نسبتا” قوی صورت میگیرد . انتقال قوای محرکه نیز توسط ریلهای دندانه دار بلند و چرخ دنده هاو نیز لوله های کشنده انجام پذیر است .

پرده سایه بان گلخانه

پرده سایه بان گلخانه

تماس بگیرید
X
گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه | تجهیزات گلخانه
¤