سیم مفتول گلخانه

فروش انواع سیم مفتول گلخانه ـ گالوانیزه و نایلون
۰۹۱۲۵۷۵۳۸۴۱-۰۹۱۲۱۹۵۲۰۶۷
www.golesabzemisagh.com

سیم مفتول گلخانه

سیم مفتول ساخت گلخانه

تماس بگیرید
X
گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه | تجهیزات گلخانه
¤