سیم مفتول گلخانه

فروش انواع سیم مفتول گلخانه ـ گالوانیزه و نایلون
09125753841-09121952067
www.golesabzemisagh.com

سیم مفتول گلخانه

سیم مفتول ساخت گلخانه

تماس بگیرید
X

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه |

تجهیزات گلخانه

¤