سر ستون و اتصالات گلخانه

تولید سر ستون  گلخانهریل چرخ دنده  گلخانه  و بست  گلخانه و اتصالات گلخانه

سرستون گلخانه یکی از مهمترین قطعات در ساخت گلخانه و مونتاژ گلخانه های پرتابل(پیچ و مهره ای) که از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردار است، سر ستون گلخانه می باشد. سر ستون های  گلخانه تولیدی با تنوع بسیار زیاد و جهت استفاده درانواع گلخانه ها با عرض دهانه و ارتفاع متفاوت کاربرد دارند و ضمن اینکه از استحکام با لائی برخوردار هستند در برابر رطوبت و شرایط نامساعدمحیطی نیز مقاوم می باشند.

سر ستون و اتصالات گلخانه-تجهیزات گلخانه-سرستون گلخانه-تولید سرستون گلخانه-سرستون گلخانه اسپانیای-اتصالات گلخانه-گلخانه سرستون-راک پینیون گلخانه

تماس بگیرید
X
گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه | تجهیزات گلخانه
¤