ساخت گلخانه

شرکت ساخت گلخانه گل سبز میثاق

ساخت گلخانه اسپانیای بصورت چند دهانه ای با شکل هندسی بصورت گنبد نوک تیز گاتیک ویا سیرکوله

با رعایت زاویه ۲۷ درجه مطابق شکل ذیل میباشد که از مهمترین مزیتهای این ساخت گلخانه این تیپی  حذف قطره

ناشی از تقطیر رطوبت داخل گلخانه در فصل های سرد سال و همچنین استفاده بهینه از نور خورشید

به داخل سازه گلخانه و تهویه بسیار مناسب میباشد

 

 

 

 

 

مشخصات فنی سازه گلخانه :

– ستونهای سازه گلخانه اسپانیای :

ستونهای گلخانه از نوع پروفیل فولادی قوطی ۸۰ * ۸۰ میلیمتر میباشد. فاصله ستونهای کناری ۲٫۵

متر از یکدیگر و فاصله ستونهای میانی ۵ متر می باشد. ارتفاع ستونها ۳ – ۳٫۵ – ۴ – ۴٫۵ – ۵ – ۵٫۵

متر میباشند که پنجاه تا هشتاد سانتیمتر آن بصورت یک تکه یا بصورت دو تیکه  برای

ایجاد اتصال داخل بتن قرار میگیرد.

کمانهاگلخانه اسپانیای :

قطر کمانه گلخانه۶۰ میلیمتر و فاصله بین تمامی کمانه گلخانه ۲٫۵ متریا ۳متر میباشد.

وترهای سازه گلخانه اسپانیای و نگهدارنده محصول.

این وترها  هر ۵ متریا ۳متر توسط اتصالات ساپوتر ها گلخاته  به کمانها  گلخانه متصل میباشد.قطر وتر ها ۴۲ یا ۳۲ میلیمتر

بسته به نوع کشت و بارگذاری میباشند.

ساپوتر ها ساخت گلخانه  (شبکه ها)

شبکه ها از لوله با قطر ۲۵ یا ۳۲ میلیمتر و سه نوع ساده / ساده دستکدار، پیشرفته / پیشرفته

دستکدار مطابق شکلهای ذیل میباشند که بسته به اقلیم و بارگذاری انتخاب میشوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروفیلهای مصرفی (لاکینگ) گلخانه اسپانیای

با تحمل بار استاتیکی ساخت گلخانه برای اتصال طولی کمانها به یکدیگر M از پروفیلهای لاکینگ با مقطع

استفاده میشود که همچنین وظیفه اتصال فیلم پلاستیک به سازه را هم بعهده دارند و معمولا

در راس تاج سازه و جلو پنجره سقفی و زیر پنجره استفاده میشوند.

جهت اتصال پانل های پلی کربنات استفاده میشود که معمولا در دیواره U از پروفیل ها با مقطع

ها و یا درسقف گلخانه جهت پوشش سقفی پلی کربنات گلخانه استفاده میشود.

جهت اتصال فیلم پلاستیک به سازه گلخانه طرح اسپانیای در آبراه و یا روی کمانها C از پروفیلهای لاکینگ با مقطع

استفاده میشوند.

 

 

 

 

 

 

ناودانی گلخانه اسپانیای :

ناودانها از پروفیلهای ۵ متری و ضخامت ۲ میلیمتر و در کناره ها

۲میلیمتر میباشد. این پروفیلها بین کمانها و در سرتاسر طول گلخانه ادامه دارد. ناودانها

باعث میشود آب باران به نحو مناسب از روی سقف گلخانه به استخر تعبیه شده کنار گلخانه

هدایت شود و همچنین دسترسی به سقف سازه گلخانه را تسهیل میکند. پروفیل این ناودانی با

تعداد ۷ عدد خم مطابق شکل، استحکام لازم را جهت بارهای ناشی از باد و برف را ایجاد میکند.

 

 

 

سرستون گلخانه اسپانیای :

سرستون گلخانه مهمترین اتصال در سازه گلخانه میباشد.

اتصالات سرستون گلخانه به کمان گلخانه ، ناودان و وتر را به ستون متصل میکند. این اتصالات از صفحات ورق

گالوانیزه فابریک به ضخامت ۲٫۵ میلیمتر و به روش کشش فرم مطابق شکل ذیل ساخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصالات بست گلخانه

اتصال  در ساخت گلخانه بایستی بصورت بست و پیچ و مهره باشند

ستونهای مهار قسمت ابتدا و انتهای سازه گلخانه :

برای هر دهانه ابتدا و انتها چهار ستون به قطر ۶۰ و ضخامت ۲ میلیمتر که توسط ۸ اهرم لرزه

گیر به قطر ۴۲ به کمانها متصل میشوند. همچنین از شبکه های سقفی به قطر ۳۲ میلیمتر

جهت استحکام مورد نیاز مطابق شکل در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اهرمهای مهار بادبند گلخانه

از بادبند ها به قطر ۴۲ میلیمتر به صورت ضربدری در قسمت وسط امتداد ستونها مطابق شکل

ذیل برای ایجاد استحکام مورد نیاز برای باد در جهت مقابل به سازه استفاده میشود

 

 

 

 

 

 

پنجره گلخانه سازه اسپانیای

دریچه های سقفی گلخانه و جانبی یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد شرایط  اقلیم گلخانه می باشد.

دریچه های پیشنهادی برای این تیپ سازه گلخانه از نوع بال کبوتری یکطرفه با راس تاج گلخانه با بازوی ۲ متری که موجب تهویه نسبتا بیشترنسبت  به دیگر مدل  دریچه ها سقفی گلخانه ها  میباشد.

برای هر دهانه گلخانه یک دریچه سقفی  گلخانه که هر کدام توسط موتور گیربکس مجزا باز و بسته میشوند در نظر گرفته میشود.

انتقال نیرو از موتور گیربکس گلخانه به راک و پینیون ها  با استفاده از لوله گالوانیزه به قطر ۳۲ میلیمتر و ضخامت۲ میلیمتربه عنوان محور عمل میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

از دریچه های جانبی گلخانه  یا کناری برای تهویه در تابستان و یا برای پنجره پد ها استفاده میشود که در دیواره های

گلخانه بصورت یک تا چهار سمت گلخانه کار میشود که مکانیزم آن بصورت رول آپ برقی مطابق شکل

یا راک و پینیون استفاده میشود.

 

ساخت گلخانه |گلخانه ساز| گلخانه اسپانیایی| تجهیزات گلخانه|نایلون گلخانه|شرکت های ساخت گلخانه

 

تماس بگیرید
X
گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه | تجهیزات گلخانه
¤