پروژه انجام شده ساخت گلخانه

سال مساحت آدرس نام كارفرما رديف
1372 2000 متر اصفهان، روستاي وزيرآباد آقاي اكبر اسماعيل 1
1372 4000 متر اصفهان، پير بكران آقاي حسين ابراهيمي 2
1372 1000 متر اصفهان، شهرضا آقاي مهندس كافي 3
1373 2000 متر اصفهان، روستاي مقصود بيك آقاي مولائي 4
1373 2000 متر استان يزد آقاي خليل ياوري 5
1373 5000 متر استان يزد آقاي حاج امير زارع 6
1373 2000 متر استان يزد آقاي نادر صادقي 7
1374 5000 متر استان يزد آقاي حاج حسين آهنچي 8
1375 2000 متر استان يزد آقاي اميري 9
1375 6000 متر استان يزد آقاي حسيني 10
1375 2000 متر استان كرمان آقاي حاج محمد نظري 11
1375 1000 متر استان كرمان آقاي حسين رضا سلطاني 12
1376 1000 متر استان كرمان آقاي احمد ماهاني 13
1376 2000 متر استان اصفهان آقاي دهقاني 14
1376 1000 متر اسان اصفهان، فلاورجان صندوق قرض الحسنه 15
1376 2000 متر استان لرستان شركت تعاوني روستايي 16
1377 1000 متر استان خرم آباد شركت فرو آلياژ 17
1377 2000 متر استان قم آقاي وفائي 18
1378 2000 متر استان قم آقاي الله وردي 19
1378 4000 متر استان تهران آقاي دكتر خصوصي 20
1378 1000 متر استان تهران آقاي دكتر رحمانيان 21
1378 3000 متر استان تهران آقاي ابوئي 22
1378 2000 متر استان سمنان آقاي احمد حسيني 23
1378 2000 متر استان سمنان آقاي اصغري 24
1378 3000 متر استان خوزستان، شوش دانيال شركت قند 25
1379 3000 متر استان سمنان، شهر آرادان آقاي اكبر ارجمندي 26
1379 3000 متر استان سمنان، شهر گرمسار آقاي كرم سروري 27
1379 1000 متر استان كرمانشاه، سر پل ذهاب آقاي مهندس بهرامي 28
1379 2000 متر استان بوشهر، شهر خورموج آقاي حسيني 29
1379 2000 متر كيش، جنب كشتي يوناني آقاي شيرازي 30
1379 2000 متر استان فارس، شيراز، داراب آقاي پورابراهيم 31
1379 2000 متر استان كرمانشاه، ميان راهان خانم كياني 32
1379 2000 متر استان كرمانشاه، سنقر آقاي رحمتي 33
1380 2000 متر استان كرمانشاه، كنگاور آقاي سليمي 34
1380 4000 متر استان كرمانشاه، ماهي دشت آقاي مباشري 35
1380 2000 متر استان كرمانشاه، اسلام آباد آقاي نيازي 36
1380 2000 متر استان كرمانشاه، بيستون آقاي رنجبر 37
1380 2000 متر كرمانشاه، ماهي دشت آقاي محمدزاده 38
1380 2000 متر اصفهان، جنب باغ پرندگان باغ پروانه 39
1380 1000 متر اصفهان، شهرداري مباركه شهرداري مباركه 40
1380 2000 متر كشور امارات، ابوظبي شيخ سعيد 41
1380 3000 متر ياسوج، روستاي نه ده آقاي آزاده 42
1380 7000 متر ياسوج، روستاي چناران آقاي درخشان 43
1381 2000 متر استان سمنان، شهر آرادان آقاي درويش غلامعلي 44
1381 4000 متر استان سمنان، گرمسار آقاي اسكندري 45
1381 3000 متر ورامين، پاكدشت آقاي دهقاني 46
1382 2000 متر استان سمنان، شهر مهديه شهر آقاي بندر 47
1382 1700 متر استان اصفهان، زرين شهر آقاي عمران نوري 48
1383 20000 متر ورامين، جوادآباد آقاي عبدالرضا خاني 49
1383 3000 متر قم آقاي وفائي 50
1384 10000 متر ورامين، پيشوا آقاي مرتضي شاهسون 51
1384 4000 متر ورامين آقاي فرامرز منصوري 52
1385 5000 متر ورامين، جوادآباد آقاي ابوالفضل سوفي 53
1385 3000 متر ورامين آقاي قدرت الله منصوري 54
1386 25000 متر پاكدشت آقاي عزيزالله كتي 55
1386 20000 متر ورامين، جوادآباد آقاي تعالي 56
1387 4000 متر ورامين، پيشوا آقاي شيرازي 57
1387 3000 متر زنجان، خرمدره آقاي افشار 58
1387 5000 متر زنجان، جاده ميانه آقاي اصغر ارنگ 59
1388 10000متر ورامين، پيشوا آقاي اردستاني 60
1388 5000 متر گرمسار، ايوانكي خانم گيلاني 61
1388 3000 متر ورامين، قلعه بلند آقاي حسن فارسي 62
1388 4000 متر ورامين، سلمان آباد آقاي محمد تاجيك 63
1388 2000 متر ورامين، صالح آباد آقاي قائم مقام 64
1388 2000 متر زنجان آقاي خلجي 65
1388 4000 متر شهريار آقاي پورايماني 66
1388 4000 متر ورامين، پيشوا آقاي منصوري 67
1388 5000 متر ورامين، جوادآباد آقاي كچويي 68
1388 3000 متر ورامين، پيشوا آقاي شيرازي 69
1389 3000 متر بانك كشاورزي زنجان آقاي محمدي 70
1389 5000 متر شريف آباد، آفرين آقاي بوربور 71
1389 2000 متر زنجان، زرين آباد آقاي غلامي 72
1389 7500 متر ابهر آقاي دكتر مهاجراني 73
1389 20000 متر ورامين، سلمان آباد آقاي يزدان 74
1389 2500 متر قم آقاي وفائي 75
1389 5000 متر ورامين، قلعه سين آقاي فدائي 76
1389 10000 متر ورامين، شوران آقاي احمد تاجيك 77
1389 3000 متر ورامين، پيشوا آقاي قاسم اردستاني 78
1389 1000 متر ورامين، قلعه سين آقاي مرادي 79
1389 2500 متر شريف آبادشهرک موزائيك سازان آقاي نيك نياد 80
1390 2000 قم آقاي سلحشور 81
1390 6600 شهريار آقاي عباس طاهران 82
1390 2000 زنجان دانشگاه كشاورزي 83
1390 3500 شهريار آقاي فلاحي 84
1390 ____ زنجان دانشكده طارم 85
1390 ____ سلطانيه زنجان دانشگاه پيام نور 86
1390 4000 ورامين آقاي دكتر لطيفي 87
1390 6000 اسلامشهر آقاي عباسي 88
1390 5000 زنجان آقاي موسوي 89
1390 5000 سمنان آقاي خرميان 90
1391 2500 قم آقای میرزا علی 91
1391 3000 زنجان آقای بابایی 92
1391 1500 زنجان آقای جوادی 93
1391 4000 ورامین آقای عرب نعمتی 94
1391 1500 زنجان آقای مهندس اسکندری 95
1391 4000 کرج  محمد شهر آقای ایران شاهی 96
1391 5000 اسلام شهر آقای علی عباسی 97
1392 5000 جم بوشهر اقای صادق نژدا 98
1392 2000 خرموج بوشهر اقای موسوی 99
1392 3000 زاهدان سراوان آقای بزرگزاده 100
1393 5000 کرمانشاه آقای سورنی 101
1393 5000 کرمانشاه آقای کمری 102
1393 2000 بوشهر  جم آقای اوستا 103
1393 4000 ورامین اقای هداوند خانی 104
1393 1000 تبریز آقای ذکری 105
1393 1500 ابهر آقای شاروخی 106
1393 1500 ابهر آقای گل کلم 107
1394 5000 کرج محمد شهر آقای حاج حسین میرجلیلی 108
1394 3000 اسلام شهر آقای نعمتی 109
1394 2000 قم آقای دوستی 110
1394 3000 ارومیه آقای جعفر پور 111
1394 3000 سمنان آقای اصیل منش 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس بگیرید
X

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه |

تجهیزات گلخانه

¤